Przetargi – zamówienia publiczne – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

Od stycznia 2020 roku każdy przedsiębiorca, który chce wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wymaga posiadanie ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Od 18 kwietnia 2018 r., aby wystartować w dużym przetargu – o wartości równej lub powyżej progów unijnych, trzeba złożyć jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ). Należy go podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym (wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne), a wysłać pocztą elektroniczną. Nie można go ani autoryzować profilem zaufanym ani dostarczyć na płycie CD czy pendrivie – tak wynika z instrukcji Urzędu Zamówień Publicznych.

Instrukcja wypełniania JEDZ opublikowana przez Urząd Zamówień Publicznych

« POWRÓT