Zastosowanie podpisu elektronicznego

Podpis elektroniczny kwalifikowany ma szerokie zastosowanie, można go stosować w wielu obszarach – w biznesie, jak i w administracji publicznej.

Pamiętajmy, że dane w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom podpisanym własnoręcznie.  

Przykłady zastosowania podpisu

Wysyłanie PITów

Od 1 stycznia 2019 r. aby móc złożyć informacje o dochodach pracowników za 2018 r. należy wysłać deklarację do urzędu skarbowego

Więcej informacji…

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

Od 18 kwietnia 2018 r., aby wystartować w dużym przetargu – o wartości równej lub powyżej progów unijnych, trzeba złożyć jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ).

Więcej informacji…

Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) składają wszystkie podmioty, które są zarejestrowane jako czynni podatnicy VAT.

Więcej informacji…

Sprawozdania finansowe do eKRS

Wszystkie spółki, fundacje, stowarzyszenia, zarejestrowane w KRS mają obowiązek złożenia sprawozdania finansowego wyłącznie w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Więcej informacji…

Podpis dla Kierowników OSK

Wszystkie informacje przesyłane do Starosty przez funkcjonalność Elektronicznej Transmisji Danych (ETD) oraz aktualizacja Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK)

Więcej informacji…

Podpis elektroniczny dla księgowości

W firmach podpis wykorzystywany jest do wysyłania dokumentów do ZUS (program Płatnik), e-deklaracji do urzędu skarbowego, do składania dokumentów i pism do KRS

Więcej informacji…