Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) składają wszystkie podmioty, które są zarejestrowane jako czynni podatnicy VAT.

Jednolity Plik Kontrolny jest to zbiór danych, tworzony z systemów informatycznych danego przedsiębiorstwa. Zawiera informacje o operacjach gospodarczych za dany okres. Składa się z 7 obszarów: księgi rachunkowe, wyciąg bankowy, magazyn, ewidencja zakupu i sprzedaży VAT, faktury VAT, podatkowa księga przychodów i rozchodów, ewidencja przychodów. 

Dane w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego mogą być przekazywane do urzędu skarbowego on-line lub na dowolnym nośniku danych, ale muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który zagwarantuje bezpieczeństwo plików i zabezpieczy przed jakimikolwiek zmianami.

Obowiązek przekazywania comiesięcznego pliku JPK_VAT (ewidencja zakupu i sprzedaży) jest wymagany od:

  • 1 lipca 2016 – duże podmioty,
  • 1 stycznia 2017 r. – małe i średnie podmioty,
  • 1 stycznia 2018 r. – mikro przedsiębiorcy.

« POWRÓT