Przetargi – zamówienia publiczne – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

Od stycznia 2020 roku każdy przedsiębiorca, który chce wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wymaga posiadanie ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Podpis kwalifikowany możesz zakupić u nas za naszym pośrednictwem online – pomożemy Tobie krok po kroku złożyć zamówienie i powiemy jak wygodnie odebrać podpis.

Czy można zamiast podpisu kwalifikowanego podpisać JEDZ profilem zaufanym?

Jak stwierdził Urząd Zamówień Publicznych kwalifikowany podpis elektroniczny nie jest tożsamy z podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. ePUAP jest wyłącznie zwykłym podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (art. 3 pkt 15 ustawy z 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne), oznacza to, że oferta, JEDZ czy wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu podpisane profilem zaufanym będą traktowane jak złożone w niewłaściwej formie (co nie stoi na przeszkodzie korzystaniu z platformy ePUAP, na której istnieje możliwość podpisywania danych kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

Od 18 kwietnia 2018 r., aby wystartować w dużym przetargu – o wartości równej lub powyżej progów unijnych, trzeba złożyć jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ). Należy go podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym (wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne), a wysłać pocztą elektroniczną. Nie można go ani autoryzować profilem zaufanym ani dostarczyć na płycie CD czy pendrivie – tak wynika z instrukcji Urzędu Zamówień Publicznych.

Instrukcja wypełniania JEDZ opublikowana przez Urząd Zamówień Publicznych

« POWRÓT