Podpis elektroniczny dla księgowości

Podpis  elektroniczny ma szerokie zastosowanie w małych jak i dużych przedsiębiorstwach.  W firmach podpis wykorzystywany jest do wysyłania dokumentów do ZUS (program Płatnik), e-deklaracji do urzędu skarbowego, do składania dokumentów i pism do KRS lub wniosków do CEIDG. Podpisem elektronicznym  można  podpisać faktury elektroniczne, umowy cywilnoprawne oraz inne dokumenty księgowe czy kadrowe, np. listy obecności.

« POWRÓT