Podpis elektroniczny dla Kierowników OSK

Wszystkie informacje przesyłane do Starosty przez funkcjonalność Elektronicznej Transmisji Danych (ETD) oraz aktualizacja Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) na portalu www.portalosk.pl, są podpisywane z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego, który zawiera certyfikat z nr PESEL. Jedynie kierownik OSK lub osoba przez niego upoważniona może aktualizować PKK, i przesyłać dane do starosty dotyczące kursów i egzaminów wewnętrznych. Z tego powodu konieczne jest nabycie przez OSK podpisu kwalifikowanego. Podpis kwalifikowany powinien zawierając imię i nazwisko oraz PESEL kierownika OSK lub osoby uprawnionej. Szczegółowe informacje można uzyskać na portalu OSK.

« POWRÓT